Liên hệ chúng tôi

Hoài 'An Hongyu Công ty TNHH Thiết bị y tế

Địa chỉ

46 Đường Dukangqiao, Chengdong, Huai 'An, Huai' An City, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

Điện thoại

 + 86-13511523530

 

Giờ

 Thứ hai Thứ bảy

Chủ nhật: Đóng cửa