Nhà phân phối

xx

 Trở thành nhà phân phối

Chúng tôi hoan nghênh cơ hội làm việc với những người có chung niềm đam mê và cam kết của chúng tôi để tăng cường chăm sóc bệnh nhân thông qua các dụng cụ phẫu thuật chất lượng. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách bạn có thể là một phần của mạng lưới của chúng tôi thì vui lòng điền vào mẫu trực tuyến dưới đây như một bước đầu tiên để thảo luận về hợp tác lẫn nhau. Một thành viên của bộ phận xuất khẩu của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau khi gửi biểu mẫu của bạn để thảo luận thêm.