xử lý hút mỡ

Mô tả ngắn:

Tên: tay cầm hút mỡ Đặc điểm kỹ thuật: mã 140mm HY HYZZ, 06,06,02 HY.ZW, 06,06  


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

吸脂手柄

Tên: xử lý hút mỡ
Thông số kỹ thuật: 140mm
mã HY HYZZ.06.06.02
HY.ZW, 06,02,02 

1. Vật liệu chống ăn mòn
2. Nghiền mịn
3. Làm tròn không thiệt hại
4.Model hoàn thành
5. Hỗ trợ tùy biến

 


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Những sảm phẩm tương tự